ข่าว & ประชาสัมพันธ์

เอสเอส- 200

1200 กิโลกรัม สำหรับเมล็ดข้าวโพด             
1000 กิโลกรัม สำหรับเมล็ดข้าวเปลือก
 
SS200 เป็นรถเกี่ยวนวดขนาดเล็ก ที่มีความพิเศษตรงที่ รถคันเดียวแต่เกี่ยวได้ทั้งข้าวและข้าวโพด ซึ่งรถเกี่ยวนวดอื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกันไม่สามารถทำได้ จึงเป็นจุดเด่นหนึ่งของศักดิ์ SS200
 
ข้อได้เปรียบของศักดิ์ SS200 นั่นคือ…การเปลี่ยนหัวเกี่ยวข้าว เป็น หัวเกี่ยวข้าวโพด สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบขอเกี่ยว ที่ใช้เกาะยึดกับปากท่อเหลี่ยมลำเลียงข้าว กับ ปากหัวเกี่ยวข้าวเข้าด้วยกันและเสริมความสมบูรณ์ขึ้นอีก ด้วยตัวกันหัวเกี่ยวเอียง โดยจัดให้มีกรอบกันด้านในสองชั้น ช่วยในการล็อคกันหัวเกี่ยวหลุด ด้วยระบบคานล็อคสองชั้น
 
การเปลี่ยนระบบจากการเกี่ยวนวดข้าว มาเป็น การเกี่ยวนวดข้าวโพด ศักดิ์ SS200 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานทั้งข้าวและข้าวโพดอย่างแท้จริง โดยใช้อุปกรณ์ภายใน ระบบแยกเมล็ดร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวนวดข้าวหรือเกี่ยวนวดข้าวโพด ระบบแยกเมล็ดก็ยังคงเป็นตัวเดิม
 
ข้อดี/จุดเด่น ของการใช้อุปกรณ์ร่วมกันในการแยกเมล็ด

  • ประหยัดเวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์ ในแต่ละชนิดของการเก็บเกี่ยว
  • ประหยัดเป็นอย่างมากกับการสต็อก อะไหล่สำรอง
  • ลดจำนวนชิ้นส่วนในการดูแลรักษาลง จากระบบแยกเมล็ด
  • ลดชิ้นส่วนของระบบเก็บเกี่ยวจาก ท่อเหลี่ยมไปจนถึงหัวเกี่ยว
  • ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใช้งานอะไหล่และอุปกรณ์
  • ลดปริมาณในการซ่อมบำรุงอย่างมาก
  • เพิ่มกำไรให้มากขึ้นกับการใช้อะไหล่และอุปกรณ์ร่วมกัน ในการทำงานของรถเกี่ยวนวด

 
หัวเกี่ยวข้าว และ ข้าวโพด SS200 ในการฉุดหมุนหัวเกี่ยว มี 2 ระบบให้เลือก
ระบบที่ 1 ใช้สายพานในการฉุดหมุนหัวเกี่ยว ซึ่งระบบของการฉุดหมุนนี้เริ่มมาจากวินลูกตีนวด ฉุดมาที่ วินเพลาท่อลำเลียง เพื่อมาฉุดหมุนระบบหัวเกี่ยวให้ทำงาน โดยใช้สายพานร่องC ในการฉุดหมุนหัวเกี่ยว
ข้อดี/จุดเด่น ของระบบสายพานในการฉุดหมุนเกี่ยว
เป็นระบบที่ง่ายต่อการติดตั้ง-ใช้งานการฉุดหมุนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งมีความเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง อีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วต่อการเปลี่ยนอุปกรณ์และชิ้นส่วน

Scroll to Top