ข่าว & ประชาสัมพันธ์

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด จัดโครงการอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานของพนักงานโดยคณะกรรมการและความปลอดภัยฯ ได้ตระหนักถึงวิธีการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ไม่ถูกต้องของพนักงานส่วนต่างๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานของพนักงาน(ความปลอดภัยในการทำงาน) จำนวน 200 คน ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566

Scroll to Top