ข่าว & ประชาสัมพันธ์

มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2567 ให้กับโรงเรียนในเครือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองและตำบลใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนในการที่จะพัฒนาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ CSR ของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Scroll to Top