ศักดิ์พัฒนา

รางวัลที่ได้รับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย
รางวัล “เครื่องเกี่ยวนวดข้าว SS-100-C125
บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป ประจำปี 2566
ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย
รางวัล รถฉีดพ่นสารละลาย หว่านข้าวและหว่านปุ๋ย
บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป ประจำปี 2564
ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย
รางวัล SS-350 เครื่องเกี่ยวนวดข้าวและข้าวโพด
บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป 2563
ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย
รางวัล SS-200 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว และ ข้าวโพด
บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป ประจำปี 2562
ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับรองการทดสอบสมรรถนะด้านความสามารถการทำงาน ในพื้นที่ดินอ่อน (นาหล่ม)
ผ่านการทดสอบ  ให้ไว้ ณ วันที่  7 มีนาคม 2557

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอมอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่1 สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าวรุ่น เค เอ็ม อมตะ 2555 ปี2 บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2556
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2556

 
ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับรองผลการทดสอบสมรรถนะด้านความสูญเสีย จากการเก็บเกี่ยวเครื่องเกี่ยวนวดข้าวรวม
ไม่เกิน ร้อยละ 3   ให้ไว้ ณ วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2556

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอมอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร รถฉีดพ่นสารชีวภาพ รุ่น บิ๊ก ฮันเตอร์ บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2555
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2555
Scroll to Top