ศักดิ์พัฒนา

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด เป็นทั้งผู้ออกแบบ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลด้านการเกษตรก่อตั้งในปี 2527 โดยเริ่มจากโรงซ่อมขนาดเล็ก ด้วยจำนวนพนักงานเพียง 10 คน ทำการประกอบ และซ่อมแซมเครื่องมือ-เครื่องจักรกลการเกษตร ต่อมาจึงได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศไทยด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบด้วย รถเกี่ยวข้าว,รถเกี่ยวข้าวโพด, รถฉีดพ่นสารเคมี-ชีวภาพ ชนิดน้ำและอุปกรณ์การเกษตร อีกทั้งอะไหล่ สินค้าครบวงจรในสายงานการผลิต ศักดิ์พัฒนาการเกษตร มีพนักงานรวมกว่า 500 คน บริษัทเราสามารถผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเป็นตัวรถการเกษตรได้เอง โดย 80% ของตัวรถผลิตในบริษัท ที่เหลืออีก 20% นั้น ทำการนำเข้าจากต่างประเทศด้วยเหตุนี้เราจึงต้องทำการอัพเกรดเครื่องมือ-เครื่องจักร เพื่อสนับสนุนสายงานการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ชิ้นงานอะไหล่และสินค้าที่ถูกต้อง-เที่ยงตรง และเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงด้านการติดต่อกับศักดิ์พัฒนาที่นอกเหนือไปจากสำนักงานใหญ่แล้ว เรายังมีสำนักงานสาขา ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการด้านอะไหล่และการซ่อมบำรุงซึ่งกระจายอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ เกษตรกรรมในทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งยังมีการจำหน่ายและเปิดศูนย์บริการในต่างประเทศอีกด้วย
Scroll to Top