ข่าว & ประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ กับโรงพยาบาลการุณเวช สาขาอยุธยา เพื่อเข้ามาตรวจสุขภาพให้กับพนักงานบริษัทฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566

Scroll to Top