ข่าว & ประชาสัมพันธ์

งานบุญศักดิ์พัฒนา

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหารบูรพาจารย์ ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีกรรมของสงฆ์ ใช้ในการอบรมธรรมะและรวมถึงให้ประชาชนได้เข้ามากราบสักการะบูชา ทั้งนี้ยังร่วมบุญในพิธี เททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม ซึ่งจะนำมาประดิษฐาน ณ วัดป่าบ้านผือ ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Scroll to Top