ข่าว & ประชาสัมพันธ์

งานบุญศักดิ์พัฒนา

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหารบูรพาจารย์ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีกรรมของสงฆ์ ใช้ในการอบรมธรรมะและรวมถึงให้ประชาชนได้เข้ามากราบสักการะบูชาสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ ปางมหาจักรพรรดิ

ณ วัดป่าบ้านผือ ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Scroll to Top