ชุดที่1 มาแล้วจ้า

ขับร้องโดย: สุนารี ราชสีมา,ดำรงค์ วงศ์ทอง, 

               น้ำค้าง เดือนเพ็ญ,ธณภัทร ชูรักษ์ 

  1. มาแล้ว..จ้า

  2. สาวคอมบาย

  3. หนุ่มนาข้าว สาวรถเกี่ยว

  4. รวยแล้วเรา

  5. ราศรีจับ

  6. รถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา(ญ)

  7. เราสองคน

  8. แรกรัก

  9. ทุ่งสีทอง

  10. โฟรเจ็ทสบาย - กว่า 

  11. รถเกี่ยวศักดิ์่พัฒนา(ช) 

     *เจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด