ภาคเหนือ                                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         

1. เชียงราย                                1. ยโสธร               

2. อุตรดิตถ์                                 2. กาฬสินธุ์                          

3. สุโขทัย                                  3. มหาสารคาม  

4. พิษณุโลก ๑                            4. นครราชสีมา            

5. พิษณุโลก ๒                            5. ชัยภูมิ                            

6. เพชรบูรณ์                               ภาคกลาง

7. กำแพงเพชร ๑                        1. บริษัทศักดิ์พัฒนาการเกษตร จ. อยุธยา 

8. กำแพงเพชร ๒                        2. สุพรรณบุรี 

9. พิจิตร                                   3. สิงห์บุรี  

10. ชัยนาท                                        ภาคตะวันออก                   

                                                                                                                    1. สระแก้ว