"การเชื่อมส่วนประกอบสำคัญที่ทันสมัย"

"แผนกประกอบสินค้า"

 

"แผนกผลิตอะไหล่กลึงคอม CNC"

 

"แผนกตัดชิ้นส่วนด้วยเครื่องตัดแก๊ส" 

"แผนกเครื่องฉีดพลาสติก" 

"แผนกเลเซอร์" 

 
 
 

 

DVD ระบบการผลิต

DVD ระบบการประกอบ

DVD ระบบการผลิต

DVD ระบบการตัด

DVD ระบบการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก