รถเกี่ยวข้าว                            รถเกี่ยวข้าวโพด          รถฉีดพ่นในนาข้าวและพืชไร่       บริการจำหน่ายอะไหล่.

 

                                                                                                              

                                                                                   อื่น ๆ 

 

รถเกี่ยวข้าวแบบที่นั่งขับติดแอร์

                     สตาร์บิ๊ก คอปเปอร์                        เคเอ็ม AMT                              เอสเอส 320

รถเกี่ยวข้าวโพด แบบหัวที่นั่งติดแอร์

             รุ่น  เคเอ็ม AMT                            รุ่น สตาร์บิ๊กคอปเปอร์                             รุ่น เอสเอส 530

             รุ่น เอสเอส 320      

โฟรเจ็ท รถฉีดพ่นในนาข้าวและพืชไร่

                                             รุ่น เอส                                                                       รุ่น เอ็ม

 

โฟรเจ็ท บิ๊กฮันเตอร์ รถฉีดพ่นในนาข้าวและพืชไร่ 

 

 แบบพิเศษ รุ่นล้อเติมลม

     แบบที่นั่งขับไม่ม่หลังคา                              แบบที่นั่งขับมีหลังคา                                        แบบที่นั่งขับติดแอร์