โฟรเจ็ท รถฉีดพ่นในนาข้าวและพืชไร่

                  รุ่น เอส                                                   รุ่น เอ็ม

 

โฟรเจ็ท บิ๊กฮันเตอร์ 

     แบบที่นั่งขับไม่ม่หลังคา                              แบบที่นั่งขับมีหลังคา                                        แบบที่นั่งขับติดแอร์

ชมภาพการทำงานรถฉีดพ่นสารเคมี-ชีวภาพ