"ข้าวในนาทุกเม็ดของท่านมีค่า"​ ศักดิ์พัฒนาเกี่ยวได้หมด

 

รถเกี่ยวข้าวแบบที่นั่งขับติดแอร์

 

                     สตาร์บิ๊ก คอปเปอร์                                         เคเอ็ม AMT                                                 เอสเอส 320

 

รถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่และขนาดกลาง

 

           สตาร์มาสเตอร์ 2015                                 สตาร์มาสเตอร์ 2016                                          สตาร์มาสเตอร์ 2017

                  

                   เคเอ็ม AMT.ปี 4                                           เคเอ็ม AMT.ปี 5                                           เคเอ็ม AMT.ปี 60

 

 

                          เคเอ็ม 58                                            เคเอ็ม 59                                               เคเอ็ม 60

        

                       เอสเอส 501 ปี 58                                           เอสเอส 501 ปี 59                          

       

                        เคเอ็ม ดี ปี 58                                     เคเอ็มดี ปี 59                                              เคเอ็มดี ปี 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

รถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก

   

       เอสเอส 320 หัวที่นั่งมีผ้าคลุม              เอส เอส อาร์ 320 หัวที่นั่งด้านข้าง                            เอสเอส 320 (สีพิเศษ)                      

 

                 เอสเอส 300 ปี 58                               เอสเอส 300 ปี 59                                       เอสเอส 300  black bird                                                

                   เอส เอส  200                                                          เอส เอส 100