รถฉีดพ่นในนาข้าวและพืชไร่ที่ทันสมัยที่สุด "ฉีดพ่นหน้ากว้างไกล ปลอดภัย ใช้ได้ทุกพื้นที่"

 

โฟรเจ็ทบิ๊กฮันเตอร์ แบบมีหลังคา

 
                                  DESCRIPTION               SPECIFICATION
     เครื่องยนต์  
     เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ แรงม้า   25-32
     ตำแหน่งเครื่องยนต์    หลังที่นั่งขับ 
     ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร   12
     แชสซีส์  
     โครงสร้างเฟรม   เหล็กพับขึ้นรูป 
     ระบบบังคับเลี้ยว   ไฮโดรสแตร์ติก สแตร์ริ่ง 
     การหมุนเลี้ยวพวงมาลัย   แบบอิสระ 4 ทิศทาง 
     ระบบขับเคลื่อน   4 WD. 
     รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด มม.    3,000
     ล้อ หน้า มม.    1,350
     หลัง มม.   1,350
     กว้าง มม.   170
     วัสดุ    PVC. 
     ระบบขับเกียร์เป็นแบบไฮดรอลิคปั๊ม-มอเตอร์   เกียร์ทอร์ค 
     ขนาดและน้ำหนัก  
     มิติภายนอก กว้าง มม.   1,580
     ยาว มม.   4,650
     สูง มม.   3,000
     ความยาวช่วงล้อ มม.   1,950
     ความกว้างช่วงล้อ มม.   1,590
     น้ำหนักรถ กก.   1,500 Kg. 
     การฉีดพ่น  
     ปั๊มน้ำแรงดันสูงพ่นสารเคมี แรงม้า   3.5 HP
     ทำงาน ลิตร/นาที   32-73
     แรงดัน กก/ตารางเซนติเมตร   50-20
     ปั๊มสูบน้ำเข้าขนาด HP   5
     ดูดน้ำลึก เมตร   5
     ส่งน้ำสูงสุด เมตร   30
     ดูดน้ำได้ ลิตร/นาที   500
     ตำแหน่งแขนฉีดยา   ด้านหน้า
     หน้ากว้างแขนฉีดยา มม.   20,000
     จำนวนหัวฉีดยา ชุด   43
     ระบบกางเก็บ ปรับสูง-ต่ำแขนฉีดยา   2 ช่วงระบบไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ 
     การควบคุมปิด-เปิดหัวฉีดยา   วาล์วปิด-เปิดกึ่งอัตโนมัติ 
     ระบบ บลานเซอร์ แขนฉีดยา   ระบบไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ
     ความจุถังน้ำยา    500

 **ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชมภาพการทำงานของสินค้า