เกล็ดความรู้ ที่ลูกค้าใช้ได้ผลแนะนำมา

 

วิธีการบำรุงรักษาลูกโรลเลอร์บน - ลูกโรลเลอร์ล่าง SPTN                                  

      ทุกๆ 100 ชั่วโมง ให้เปิด/ขันคลายหัวน็อตของลูกโรลเลอร์บน                 

      และลูกโรลเลอร์ล่างออก  เพื่อระบายอากาศออกจากลูกโรลเลอร์                                                                                  

 จุดขันคลายหัวน็อต

       ลูกโรลเลอร์บน SPTN 

เติมน้ำมันแค่ครึ่งเพลาเท่านั้น

  

ใส่สายยางเพื่อกันน้ำมันสะบัด

 

ทุกๆ  250  ชั่วโมง  ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันลูกโรลเลอร์บน

และลูกโรลเลอร์ล่างออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

และยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

 

 

                                                                                                                                                

 

 

                   

                                                วิธีการใช้ลมเป่าน้ำมันในลูกโรลเลอร์โดยไม่ต้องถอดลูกโรลเลอร์ 

                                                ออกจากตัวรถ  ทำได้โดยขันน็อตลูกโรลเลอร์ออกทั้งสองด้าน 

                                                จากนั้นใช้สายลมเป่าทำความสะอาดในรูน็อตดังกล่าวให้สะอาด 

                                                 เมื่อเสร็จขั้นตอนแล้ว  ให้ขันน็อตด้านหนึ่งไว้แล้วทำการเติมน้ำมัน 

                                                 ลูกโรลเลอร์  จากนั้นให้ขันน็อตทั้งสองด้านให้แน่น