ศักดิ์พัฒนาการเกษตร

SakpattanaKarnkaset

ศักดิ์พัฒนา

ระบบการผลิตที่ทันสมัย

 

           1. การเชื่อมส่วนประกอบสำคัญที่ทันสมัย
          2. แผนกประกอบสินค้า
          3. แผนกผลิตอะไหล่กลึงคอม CNC
          4. แผนกตัดชิ้นส่วนด้วยเครื่องตัดแก๊ส
          5. แผนกเครื่องฉีดพลาสติก
          6. แผนกเลเซอร์