ข้อมูลชิ้นส่วนประกอบ และ อุปกรณ์รถเกี่ยวข้าวศักดิ์พัฒนา

    ​​     smileyเร่ิมจากหัวเกี่ยวข้าว

               (1) ชิ้นส่วนการ์ดตัดต้นข้าว ขึ้นรูปโดยการฟอจจิ้งด้วยความร้อน ทำหน้าที่เสียบตัดต้นข้าวทำงานร่วมกับใบมีด            

    สามเหลี่ยมเพื่อตัดต้นข้าว ข้อดีของตัวการ์ดตัดต้นข้าวมีการปรับปรุงเพิ่มความแข็งแรงของตัวการ์ด โดยเสริมสันบนตัวการ์ดรูป

    แบบเฉพาะของศักดิ์พัฒนา

               (2) ชิ้นส่วนเหล็กใส่ใบมีด ถูกทำให้มีร่องตรงกลางเพื่อหลบน็อตยึดใบมีด ทำหน้าที่ยึดติดใบมีดสามเหลี่ยมจำนวน

    หนึ่งที่เรียงต่อกัน ข้อดีของราวใบมีดที่มีร่องตรงกลาง ทำให้น็อตยึดใบมีดกับเหล็กราวการ์ดจมลงไปในเหล็กเพื่อหลบร่อง

     เวลาสไลด์ไม่จำเป็นต้องบอกลูกค้า

               (3) ชิ้นส่วนเหล็กฉากยึดติดการ์ดตัดต้นข้าว ทำเป็นสองชิ้นส่วน มีหน้าที่เป็นตัวยึดติดการ์ดเสียบตัดต้นข้าวแบบ

     หลายตัวต่อกัน ข้อดีของมันคือเวลาเกิดการกระแทกของหน้าตัดต้นข้าว หรือมีชิ้นส่วนชำรุด จะสามารถซ่อมบำรุงได้อย่าง

     รวดเร็ว

               (4) ชิ้นส่วนแผ่นเหล็กรองรับต้นข้าวตรงหน้าเกี่ยว ข้อดี คือ สามารถถอดออกได้ซึ่งง่ายต่อการซ่อมบำรุง

               (5) ชิ้นส่วนเกลียวลำเลียงต้นข้าว ใช้รูปแบบใบเกลียวตลอด ซึ่งรูปแบบนี้ไม่ต้องการการซ่อมบำรุงมาก

               (6) ชิ้นส่วนวงล้อดึงต้นข้าว ทำหน้าที่ดึงต้นข้าวเข้าสู่หน้าเกี่ยว รูปแบบของวงล้อเป็นแบบ 6 แกน หมุนติดราว

      เหล็กแป๊บ ข้อดีของตัววงล้อคือ สามารถถอดแยกชิ้นส่วนประกอบ ดังนั้นเวลาซ่อมบำรุงจึงเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนได้

               (7) ชิ้นส่วนขดลวดสปริง เป็นส่วนประกอบของ วงล้อดึงต้นข้าว มีรูปแบบเป็นก้านเหล็กสปริง มีขดวงกลมใช้น๊อต

     ยึดติดกับราวเหล็กแป๊บ ทำหน้าที่ดึงโน้มต้นข้าว ข้อดีคือ ทนต่อสภาพการใช้งานจึงใช้งานได้นาน ซึ่งเป็นสิทธิบัตรการ

     ออกแบบโดย ศักดิ์พัฒนา

​               (8) ชิ้นส่วนก้านคันส่งพร้อมลูกเบี้ยวสไลด์ เป็นส่วนประกอบของ หน้าตัดต้นข้าว ทำหน้าที่หมุนสไลด์ราวเหล็ก

     ติดใบมีดตัดต้นข้าว ข้อดีคือตัวดุมสไลด์ใส่บูชพีวีซี หล่อลื่นด้วยน้ำมันทำให้ประหยัดการบำรุงรักษา 

               (9) ชิ้นส่วนหลักตัวโครงสร้างของหน้าตัดต้นข้าว ประกอบด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป มีแผ่นสแตนเลสเป็นรูปแบบ

     ครึ่งวงกลมนำมาประกอบติดกัน ทำหน้าที่เป็นตัวรวมชิ้นส่วนและอุปกรณ์เข้าด้วยกัน เป็นชุดหัวเกี่ยวข้าว ข้อดีของหัวเกี่ยวข้าว

     ศักดิ์พัฒนา สามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง และไม่เสียเวลาประกอบหัวเกี่ยว เพื่อนำมายึดติดกับท่อลำเลียง

     ต้นข้าว

                                 ​

          จุดเด่นของหัวเกี่ยวข้าว ศักดิ์พัฒนา                            

               มีความพิเศษที่จะเก็บเกี่ยวข้าวล้มที่มีน้ำติดอยู่ใต้ต้นข้าวได้ในระดับดี มีประสิทธิภาพ

    สูงสุดในการเก็บเกี่ยวข้าวต้นตรง มีการออกแบบการ์ดกันต้นข้าว ของหัวเกี่ยวข้าว ซ้าย-ขวา

    ไม่ให้ชนและกดทับต้นข้าว​

              ในส่วนของระบบตัดต้นข้าว และ ล้อโน้มดึงต้นข้าวโดยเมล็ดข้าวไม่ร่วงหล่น โครงสร้าง

     ของหัวเก็บเกี่ยวถูกออกแบบมาให้แต่ละชิ้นส่วนมีความแข็งแกร่ง ต่อการใช้งาน โดดเด่น

     ด้วยรูปแบบที่สวยงาม ด้วยเอกลักษณ์ของศักดิ์พัฒนา

     สิทธิบัตร  รูปแบบและชิ้นส่วนของหัวเกี่ยวข้าวศักดิ์พัฒนาได้ถูกจดสิทธิบัตรในการออกแบบ