บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด 

      ตั้งอยู่เลขที่ 98 / 1 หมู่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง

      จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13230


    บริษัทศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด เป็นทั้งผู้ออกแบบ ผู้ผลิต

และผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลด้านการเกษตร ก่อตั้งในปี 2527

โดยเริ่มจากโรงซ่อมขนาดเล็ก ด้วยจำนวนพนักงานเพียง 10 คน

ทำการประกอบและซ่อมแซมเครื่องมือ-เครื่องจักรกลการเกษตร

 

ต่อมาจึงได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

(รถเกี่ยวข้าว, รถเกี่ยวข้าวโพด, รถฉีดพ่นสารชีวภาพ, รถจอบหมุนไฮโดรลิคและอุปกรณ์การเกษตรพร้อมอะไหล่สินค้า)

 

            ปัจจุบันบริษัทศักดิ์พัฒนาฯ มีเครื่องมือเครื่องจักร CNC มากกว่า 100 เครื่อง และเรายังทำการการอัพเกรดเครื่องจักรเพื่อ

สนับสนุนงานการผลิตอย่างต่อเนื่อง   มีพนักงานรวมกว่า 500 คนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสายการผลิตของโรงงาน เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เรามีสำนักงานสาขา ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการอะไหล่และซ่อมบำรุงกระจายอยู่ในจังหวัดที่เป็น

พื้นที่เกษตรกรรมทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งยังมีการจำหน่ายและเปิดศูนย์บริการในต่างประเทศด้วย